Du er her: Nyheter

Prisendring 01.08.2018

Melding om prisendring fra Holli Mølle pr. 1. august 2018.

Vi har to prisendringsvinduer i året: 1. januar og 1. juli. For 2018 blir prisjustering gjeldende fra 1. august (i stedet for 1. juli).

Å være dyrker i Norge er en risikosport. Ekstremt tørt og varmt vær har gitt plantene svært dårlige vekstvilkår. De blir stresset, og kornene tørker inn før de har klart å fylle seg. Vi regner med at kornmengden fra norske dyrkere i år vil ligge under med 40 – 50 % av et normalt år. Kornet vil også være mindre og gi et redusert melutbytte. Disse utfordringene har vært til dels like i hele Nord-Europa.

Holli Mølle har vært i dette markedet i 11 år. Det vil alltid være både gode år og noen riktig dårlige. Derfor har vi kornreserver - som kan benyttes langt inn en ny sesong. Denne tørken vil sannsynligvis gi stor prisoppgang i markedet. Vi varsler derfor nå en svært sannsynlig prisjustering fra 1.januar 2019 knyttet til økte kornpriser. 

Trygve Nesje
Daglig leder.


Kornhøsten 2016

Kornhøsten 2016 sett gjennom møllerens briller

Det er alltid spennende for oss på mølla når de første kornlassene kommer inn i august / september. Hvordan er falltall, protein, hektolitervekt? Begreper som de fleste ikke har et forhold til, men som vi på mølla er opptatt av. De refererer til kvaliteten på kornet og hvilke egenskaper melet får.

Fjoråret hadde store avlinger, men med lavt proteinnivå - Det ble da for mange kornplanter som skulle konkurrere om en begrenset mengde næring. Holli Mølle har en filosofi på ikke å tilsette noe ekstra i melet, derfor måtte bakerne lære seg hvordan de jobber med mel med litt lavt proteinnivå.

Erfaringene så langt i årets mottakssesong er BRA! Aksene ute på jordene har fått tid til å solmodne. Vi har derfor små tørkebehov. Korn som vanligvis modner i siste halvdel av september - har blitt modent og treskeklart i første halvdel av måneden. Alle de viktige kvalitetskriteriene for matkorn ser ut til å være oppfylt. Til nå har vi kun tatt imot korn med matkvalitet. Og kvaliteten har vært godt over gjennomsnittet.

I uke 37 var det mye vårspelt, våremmer og landhvete som kommer inn. I ukene fra midten av august og fram til nå har det vært høstspelt, rug og svedjerug som har blitt levert. Alle disse blir sådd på høsten og er derfor tidligere modne.

Vet dere forresten hvordan kornet ble kvalitetsvurderte i «gamle dager»? Mølleren tok en neve korn i munnen, og tygget til det ble «tyggis». Tyggisen strekkes for å se hvor langt den kan dras før den ryker. Det handler om deigens evne til å danne glutennettverk.

På Holli Mølle holder vi disse teknikkene i hevd. Som møller vurderer jeg hvor lang tid det tar å få tyggegummi, jo kjappere, jo bedre falltall og derved bakekvalitet. – og det viser seg at de stemmer ganske godt med resultatene vi får fra laboratoriene i etterkant!

Mølleren

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Holli Mølle har produsert økologisk korn og mel siden 2007. Vi baserer vår produksjon på følgende prinsipper:
• Steinmalt mel. Vi maler på steinkverner med 100 cm størrelse på steinene.
• Vekt på gamle, uforedlede kornsorter.
• Økologisk eller biodynamisk dyrket råvare.
• Så kortreist korn som mulig – vi har råvaredyrkere på Østlandet og noe i Trøndelag.
• Sporing – vår baksideetikett fremholder hvilken bonde som dyrket kornet.

Vi produserer i 1 kg poser, som samles i kasser på 6 stk., 10 kg sekker og 25 kg sekker.
Bestilling gjøres til bestilling@holli-molle.no


Flere saker i denne katalogen:
Stor etterspørsel etter mel fra Holli Mølle
Vel overstått Matstreif
Spelt fra årets avling på plass
Nye bakeblandinger fra Holli Mølle
Uke 29 og 30 tar vi sommerferie
Holli Mølle mottok pris fra Deltagruppen
Status for råvaretilgang og produkter
Produksjon av ertemel
Unge møllere på mølla.
Økologisk mat vokser kraftig - vi er med!
Nyhetsbrev
Nye produkter fra Holli Mølle
Enkorn
Designet til Holli Mølle vant platinium i GRAPHIS
Visuelt 2009
Merket for god Design
Tips en venn | Utskrift

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner